Nieuwsjaarsfeest

Inderdaad hier zitten we terug in een nieuw jaar met nieuwe wensen en met de verzuchtingen dat die van vorig jaar nog steeds aan het prikbord hangen. Of niet ?
Eten en drinken en dansen een ganse avond.

Noteer dit maar alvast in uw agenda.
Prijs en uiterste inschrijvingsdatum worden later meegedeeld.